Thông tư 64/2017 đã có một số thay đổi về việc đăng ký xe trong đó bỏ quy định trước khi bán, tặng chủ xe phải thông báo bằng văn bản đến cơ quan đã cấp giấy chứng nhận xe.

Đăng kí chuyển nhượng

Mới đây, Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 64/2017/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 15/2014/TT-BCA cũ về đăng ký xe. Những thay đổi sẽ bắt đầu có hiệu lực từ 12.2.2018. Đáng chú ý, Thông tư 64/2017 đã bỏ quy định trước khi bán hay tặng xe chủ xe phải có thông báo bằng văn bản đến cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký xe đó để tiện theo dõi.

Đồng thời Thông tư 64/2017 cũng bỏ luôn nội dung: “chủ xe không thông báo thì tiếp tục phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về chiếc xe đó đến khi tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng xe làm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển xe." Tuy nhiên, Thông tư mới vẫn giữ nguyên quy định trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày làm chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, tổ chức hay cá nhân mua, được tặng xe phải đến cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục đăng ký, sang tên, di chuyển xe.

Đăng kí chuyển nhượng
Với xe biển xanh... khi chuyển nhượng phải nộp lại giấy đăng ký và biển số

Bên cạnh đó, Thông tư 64/2017 cũng sửa đổi, bổ sung nội dung liên quan đến giấy đăng ký xe, biển số xe. Cụ thể, đối với ô tô, xe máy biển xanh chữ và số màu trắng, xe biển ký hiệu 80 nền trắng chữ và số màu đen khi có quyết định điều chuyển, bán, tặng, cho thì phải thu hồi, nộp lại giấy đăng ký, biển số cho cơ quan đăng ký xe trước khi bàn giao tới chủ mới.

Cũng theo Thông tư 64/2017 quy định vè các đơn vị, cơ quan chức năng được cấp biển xanh chữ trắng cũng có thay đổi, rút gọn dãy ký tự chữ cái trong seri biển số còn từ A đến M thay vì từ A đến Z như trước đây.

Xe360.vn (nguồn thanhnien)