Các xe đang đăng bán

UAZ Hunter 1997
UAZ Hunter 1997
Giá: 75 triệu đồng
UAZ Hunter 2006
UAZ Hunter 2006
Giá: 235 triệu đồng
UAZ Pickup 4x4MT 2017
UAZ Pickup 4x4MT 2017
Giá: 510 triệu đồng
UAZ Pickup 4x4MT 2017
UAZ Pickup 4x4MT 2017
Giá: 510 triệu đồng
UAZ Patriot
UAZ Patriot
Giá: 115 triệu đồng
UAZ Hunter 1975
UAZ Hunter 1975
Giá: 90 triệu đồng
Tiêu đề
UAZ Hunter mui trần máy dầu giá 565 triệu đồng về Việt Nam
UAZ Hunter độn giá lên tới 460 triệu đồng tại Việt Nam
UAZ Patriot - xe đa dụng Nga về Việt Nam
Cánh cửa hẹp cho ô tô Nga tại Việt Nam
Miễn thuế xe Nga, vẫn không có ô tô con giá rẻ