Các xe đang đăng bán

Kia Rondo 2.0 GMT
Kia Rondo 2.0 GMT
Giá: 559 triệu đồng
Kia Rondo 2.0 GMT
Kia Rondo 2.0 GMT
Giá: 585 triệu đồng
Kia Rondo Deluxe AT
Kia Rondo Deluxe AT
Giá: 669 triệu đồng
Kia Rondo Standard MT
Kia Rondo Standard MT
Giá: 609 triệu đồng
Kia Rondo G AT Deluxe 2021
Kia Rondo G AT Deluxe 2021
Giá: 655 triệu đồng
Kia Rondo 2.0 Deluxe AT 2019
Kia Rondo 2.0 Deluxe AT 2019
Giá: 664 triệu đồng
Rondo 2.0 GAT Deluxe
Rondo 2.0 GAT Deluxe
Giá: 655 triệu đồng
Rondo 2.0 GMT
Rondo 2.0 GMT
Giá: 559 triệu đồng
Tiêu đề
KIA Rondo và Chevrolet Orlando: Xe MPV 7 chỗ 700 triệu đồng nào cho gia đình?
Kia Rondo được giảm giá còn 693 triệu đồng
Những ôtô khoảng giá 700 triệu cho người Việt