Các xe đang đăng bán

Kia Rondo Deluxe
Kia Rondo Deluxe
Giá: 669 triệu đồng
KIA RONDO DELUXE 2O19
KIA RONDO DELUXE 2O19
Giá: 669 triệu đồng
KIA RONDO STANDARD MT 2019
KIA RONDO STANDARD MT 2019
Giá: 609 triệu đồng
Kia Rondo 2.0L GMT 2018
Kia Rondo 2.0L GMT 2018
Giá: 609 triệu đồng
Kia Rondo 2.0 GAT Deluxe 2019
Kia Rondo 2.0 GAT Deluxe 2019
Giá: 664 triệu đồng
Kia Rondo 2.0 Standard MT 2019
Kia Rondo 2.0 Standard MT 2019
Giá: 580 triệu đồng
Kia Rondo 2.0 GAT 2019
Kia Rondo 2.0 GAT 2019
Giá: 669 triệu đồng
Kia Rondo GMT 2019
Kia Rondo GMT 2019
Giá: 629 triệu đồng
Tiêu đề
KIA Rondo và Chevrolet Orlando: Xe MPV 7 chỗ 700 triệu đồng nào cho gia đình?
Kia Rondo được giảm giá còn 693 triệu đồng
Những ôtô khoảng giá 700 triệu cho người Việt