Các xe đang đăng bán

KIA RONDO 2.0GAT 2018
KIA RONDO 2.0GAT 2018
Giá: 669 triệu đồng
Kia Rondo 2017
Kia Rondo 2017
Giá: 550 triệu đồng
KIA Rondo 2.0 GAT 2018
KIA Rondo 2.0 GAT 2018
Giá: 669 triệu đồng
KIA Rondo GAT 2018
KIA Rondo GAT 2018
Giá: 665 triệu đồng
KIA RONDO 1.7DAT 2018
KIA RONDO 1.7DAT 2018
Giá: 799 triệu đồng
Kia Rondo GAT 2019
Kia Rondo GAT 2019
Giá: 663 triệu đồng
KIA Rondo GMT 2018
KIA Rondo GMT 2018
Giá: 605 triệu đồng
Kia RONDO 2.0 GAT 2018
Kia RONDO 2.0 GAT 2018
Giá: 669 triệu đồng
Tiêu đề
KIA Rondo và Chevrolet Orlando: Xe MPV 7 chỗ 700 triệu đồng nào cho gia đình?
Kia Rondo được giảm giá còn 693 triệu đồng
Những ôtô khoảng giá 700 triệu cho người Việt