Các xe đang đăng bán

Kia Rondo Standard MT
Kia Rondo Standard MT
Giá: 609 triệu đồng
Kia Rondo AT 2020
Kia Rondo AT 2020
Giá: 669 triệu đồng
Kia Rondo MT MỚI 2020
Kia Rondo MT MỚI 2020
Giá: 585 triệu đồng
Kia Rondo 1.7 DAT 2019
Kia Rondo 1.7 DAT 2019
Giá: 799 triệu đồng
Kia Rondo GAT
Kia Rondo GAT
Giá: 669 triệu đồng
Kia Rondo 2019
Kia Rondo 2019
Giá: 779 triệu đồng
Kia Rondo 2.0 GATH 2019
Kia Rondo 2.0 GATH 2019
Giá: 799 triệu đồng
Kia Rondo G AT Deluxe 2020
Kia Rondo G AT Deluxe 2020
Giá: 655 triệu đồng
Tiêu đề
KIA Rondo và Chevrolet Orlando: Xe MPV 7 chỗ 700 triệu đồng nào cho gia đình?
Kia Rondo được giảm giá còn 693 triệu đồng
Những ôtô khoảng giá 700 triệu cho người Việt