Các xe đang đăng bán

Kia Rondo GAT 2019
Kia Rondo GAT 2019
Giá: 669 triệu đồng
Kia Rondo 2.0L GMT 2018
Kia Rondo 2.0L GMT 2018
Giá: 609 triệu đồng
Kia Rondo DAT 2019
Kia Rondo DAT 2019
Giá: 779 triệu đồng
Kia RONDO GATH 2019
Kia RONDO GATH 2019
Giá: 779 triệu đồng
Kia Rondo 2.0 GAT 2019
Kia Rondo 2.0 GAT 2019
Giá: 669 triệu đồng
Kia Rondo Standard MT CD
Kia Rondo Standard MT CD
Giá: 579 triệu đồng
Kia Rondo 2.0 GAT Deluxe
Kia Rondo 2.0 GAT Deluxe
Giá: 669 triệu đồng
Kia Rondo Deluxe
Kia Rondo Deluxe
Giá: 669 triệu đồng
Tiêu đề
KIA Rondo và Chevrolet Orlando: Xe MPV 7 chỗ 700 triệu đồng nào cho gia đình?
Kia Rondo được giảm giá còn 693 triệu đồng
Những ôtô khoảng giá 700 triệu cho người Việt