Các xe đang đăng bán

Kia Rondo 1.7 DAT 2018
Kia Rondo 1.7 DAT 2018
Giá: 799 triệu đồng
Kia Rondo  2.0 GATH 2018
Kia Rondo 2.0 GATH 2018
Giá: 779 triệu đồng
Kia Rondo 2.0L GMT 2018
Kia Rondo 2.0L GMT 2018
Giá: 609 triệu đồng
Kia Rondo 1.7 DAT 2018
Kia Rondo 1.7 DAT 2018
Giá: 779 triệu đồng
Kia Rondo 2.0L GATH 2017
Kia Rondo 2.0L GATH 2017
Giá: 809 triệu đồng
Kia Rondo 2.0 GAT 2017
Kia Rondo 2.0 GAT 2017
Giá: 679 triệu đồng
Kia Rondo GATH
Kia Rondo GATH
Giá: 799 triệu đồng
Kia Rondo GAT 2018
Kia Rondo GAT 2018
Giá: 669 triệu đồng
Tiêu đề
KIA Rondo và Chevrolet Orlando: Xe MPV 7 chỗ 700 triệu đồng nào cho gia đình?
Kia Rondo được giảm giá còn 693 triệu đồng
Những ôtô khoảng giá 700 triệu cho người Việt