Các xe đang đăng bán

Kia Forte SX 1.6AT 2013
Kia Forte SX 1.6AT 2013
Giá: 375 triệu đồng
Kia Forte SX 1.6AT 2012
Kia Forte SX 1.6AT 2012
Giá: 360 triệu đồng
Kia Forte 1.6AT 2012
Kia Forte 1.6AT 2012
Giá: 450 triệu đồng
Kia Forte 2010
Kia Forte 2010
Giá: 475 triệu đồng
KIA Forte 2010
KIA Forte 2010
Giá: 470 triệu đồng
Kia Forte SLi 2009
Kia Forte SLi 2009
Giá: 490 triệu đồng
Kia Forte 2009
Kia Forte 2009
Giá: 490 triệu đồng
Tiêu đề
Kia Forte 2017 phiên bản châu Á ra mắt với thiết kế trẻ trung hơn
Kia Forte và Cerato khác nhau thế nào?
Xin tư vấn về Kia Forte