Các xe đang đăng bán

Kia Forte 2012
Kia Forte 2012
Giá: 430 triệu đồng
Kia Forte EX 2011
Kia Forte EX 2011
Giá: 345 triệu đồng
Kia Forte 1.6 AT 2011
Kia Forte 1.6 AT 2011
Giá: 415 triệu đồng
Kia Forte 2009
Kia Forte 2009
Giá: 380 triệu đồng
Kia Forte SLi 1.6 AT 2009
Kia Forte SLi 1.6 AT 2009
Giá: 380 triệu đồng
Kia Forte 2009
Kia Forte 2009
Giá: 400 triệu đồng
Kia Forte 1.6AT 2012
Kia Forte 1.6AT 2012
Giá: 450 triệu đồng
Tiêu đề
Kia Forte 2017 phiên bản châu Á ra mắt với thiết kế trẻ trung hơn
Kia Forte và Cerato khác nhau thế nào?
Xin tư vấn về Kia Forte