Các xe đang đăng bán

Kia Caren Ex 2008
Kia Caren Ex 2008
Giá: 405 triệu đồng
Kia Carens 2.0MT 2016
Kia Carens 2.0MT 2016
Giá: 485 triệu đồng
Kia Carens 2010
Kia Carens 2010
Giá: 300 triệu đồng
Kia Carens số sàn 2016.
Kia Carens số sàn 2016.
Giá: 410 triệu đồng
Kia Carens đời 2011
Kia Carens đời 2011
Giá: 295 triệu đồng
Kia Carens 2016
Kia Carens 2016
Giá: 390 triệu đồng
Kia Carens SX 2.0MT 2012
Kia Carens SX 2.0MT 2012
Giá: 290 triệu đồng
Kia Carens 2010
Kia Carens 2010
Giá: 267 triệu đồng
Tiêu đề
Bảng giá xe Kia, Mazda và Peugeot tháng 7/2016
Kia Carens mất trợ lực lái