Các xe đang đăng bán

Kia Carens 2.0AT SX 2014
Kia Carens 2.0AT SX 2014
Giá: 400 triệu đồng
Kia Carens EX 2.0MT 2016
Kia Carens EX 2.0MT 2016
Giá: 390 triệu đồng
KIA Carens SX 2.0AT 2011
KIA Carens SX 2.0AT 2011
Giá: 325 triệu đồng
Kia Carens 2.0MT 2016
Kia Carens 2.0MT 2016
Giá: 485 triệu đồng
Kia Carens SX 2.0AT 2010
Kia Carens SX 2.0AT 2010
Giá: 300 triệu đồng
Kia Carens 2.0SXAT 2011
Kia Carens 2.0SXAT 2011
Giá: 435 triệu đồng
Kia Caren Ex 2008
Kia Caren Ex 2008
Giá: 405 triệu đồng
Kia Carens S 2.0AT 2014
Kia Carens S 2.0AT 2014
Giá: 420 triệu đồng
Tiêu đề
Bảng giá xe Kia, Mazda và Peugeot tháng 7/2016
Kia Carens mất trợ lực lái