Các xe đang đăng bán

Kia Carens 1.5D Premium
Kia Carens 1.5D Premium
Giá: 829 triệu đồng
Kia Carens 1.4T Signature
Kia Carens 1.4T Signature
Giá: 769 triệu đồng
Kia Carens 1.5D Signature
Kia Carens 1.5D Signature
Giá: 859 triệu đồng
Kia Carens 1.5L MT Deluxe
Kia Carens 1.5L MT Deluxe
Giá: 589 triệu đồng
Kia Carens 1.5G IVT
Kia Carens 1.5G IVT
Giá: 629 triệu đồng
Kia Carens 1.5G Luxury
Kia Carens 1.5G Luxury
Giá: 659 triệu đồng
Kia Carens 1.4T Premium
Kia Carens 1.4T Premium
Giá: 725 triệu đồng
Kia Carens 1.4T Signature
Kia Carens 1.4T Signature
Giá: 769 triệu đồng
Tiêu đề
Bảng giá xe Kia, Mazda và Peugeot tháng 7/2016
Kia Carens mất trợ lực lái