UAZ Patriot
UAZ Patriot
Giá: 115 triệu đồng

UAZ Patriot

UAZ Patriot - xe đa dụng Nga về Việt Nam
Cánh cửa hẹp cho ô tô Nga tại Việt Nam