UAZ 4x4 MT 1994
UAZ 4x4 MT 1994
Salon Ôtô Sài Gòn
1994-SUV-Xe đã dùng
85 Triệu

UAZ Hunter: Bài viết và hỏi đáp liên quan

Cánh cửa hẹp cho ô tô Nga tại Việt Nam