Triumph Thruxrton R 2016
Triumph Thruxrton R 2016
Đức Quảng Ngãi
2016-Cafe Racer-Xe mới
615.600.000 VND

Triumph Thruxton: Bài viết và hỏi đáp liên quan

Triumph Thruxton - cafe racer từ xứ chuột túi
Triumph giới thiệu phiên bản 2014 một loạt mẫu xe