Giá bán: 6.955 Tr
2015 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 090.853.9999 - Mr Quân
0903.251.251
 
Giá bán: 930 Tr
2009 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 0913.204.970 - Mr Lê
093.682.6363
 
Giá bán: 660 Tr
2011 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 0913.222.686 - Mr Nam
0946.26.29.26 - Mr Minh Call Viber
 
Giá bán: 485 Tr
2008 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 097.919.6666 - Mr Hùng
0904.006.006 - Mr Đăng
 
Giá bán: 1.188 Tr
2015 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0904.50.7777 - Mr Tuấn
 
Giá bán: 1.450 Tr
2011 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 091.320.9894 - Mr Hoa
 
Giá bán: 460 Tr
2008 | Số Tay | Đã dùng
Liên hệ: 0987.000.001 - Mr Nam
 
Giá bán: 767 Tr
2015 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 091.246.1006 - Ms Duyên
 
Giá bán: 1.050 Tr
2009 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 0933.1111.66 - Mr Giang
 
Giá bán: 968 Tr
2015 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 091.246.1006 - Ms Duyên
 
Giá bán: 835 Tr
2013 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 0933.1111.66 - Mr Giang
 
Giá bán: 605 Tr
2010 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 097.941.8079 - Mr Trường
 
Giá bán: 370 Tr
2010 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 0946.2222.68 - Mr Hùng
 
Giá bán: 1.150 Tr
2011 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 097.669.9999 - Mr. Dũng
097.566.9966
 
Giá bán: 1.200 Tr
2010 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 0983.555.688 - Mr Dũng