Các xe đang đăng bán

Nissan Sunny XV Premium 2018
Nissan Sunny XV Premium 2018
Giá: 479 triệu đồng
Nissan Sunny XV 2017
Nissan Sunny XV 2017
Giá: 458 triệu đồng
Nissan Sunny XL 2018
Nissan Sunny XL 2018
Giá: 438 triệu đồng
Nissan Sunny XV SE 2017
Nissan Sunny XV SE 2017
Giá: 518 triệu đồng
Nissan Sunny XL 2018
Nissan Sunny XL 2018
Giá: 438 triệu đồng
Nissan Sunny XV 2018
Nissan Sunny XV 2018
Giá: 468 triệu đồng
Nissan Sunny XL 2017
Nissan Sunny XL 2017
Giá: 418 triệu đồng
Nissan Sunny XL 2018
Nissan Sunny XL 2018
Giá: 463 triệu đồng

Nissan Sunny

Đánh giá sơ bộ Nissan Sunny 2018
Giảm 50 triệu đồng, Nissan Sunny XV là sedan hạng B rẻ nhất Việt Nam
Nissan Sunny 2018 có thêm phiên bản hatchback
Chọn Toyota Vios 2014, Honda City 2013 hay Nissan Sunny?