Kia New Cerato hay Honda Civic 1.8MT?

Tôi muốn mua sedan với giá khoảng 30.000USD,nhưng còn phân vân giữa Honda Civic 1.8 MT và Kia New Cerato (Forte). Xin các bạn cho tôi lời khuyên (Huỳnh Công Lam).

Tôi muốn mua sedan với giá khoảng 30.000USD,nhưng còn phân vân giữa Honda Civic 1.8 MT và Kia New Cerato (Forte). Xin các bạn cho tôi lời khuyên (Huỳnh Công Lam).

Chia sẻ
phone