Các xe đang đăng bán

KIA RONDO 1.7DAT 2018
KIA RONDO 1.7DAT 2018
Giá: 799 triệu đồng
Kia Rondo 2.0 GAT 2018
Kia Rondo 2.0 GAT 2018
Giá: 669 triệu đồng
Kia Rondo 2.0GATH 2017
Kia Rondo 2.0GATH 2017
Giá: 669 triệu đồng
Kia Rondo GAT 2018
Kia Rondo GAT 2018
Giá: 669 triệu đồng
Kia Rondo GATH 2018
Kia Rondo GATH 2018
Giá: 779 triệu đồng
Kia Rondo G MT 2018
Kia Rondo G MT 2018
Giá: 609 triệu đồng
Kia Rondo F/L GAT 2018
Kia Rondo F/L GAT 2018
Giá: 669 triệu đồng
Kia Rondo SUV 2018
Kia Rondo SUV 2018
Giá: 669 triệu đồng
Tiêu đề
KIA Rondo và Chevrolet Orlando: Xe MPV 7 chỗ 700 triệu đồng nào cho gia đình?
Kia Rondo được giảm giá còn 693 triệu đồng
Những ôtô khoảng giá 700 triệu cho người Việt