Hyundai Veloster 2011
Hyundai Veloster 2011
Giá: 660 triệu đồng

Hyundai Veloster

Hyundai Veloster N 2019: Chữ N thứ 2
Lộ ảnh xác nhận Hyundai Veloster thế hệ mới có 3 cửa
Hyundai tiếp tục hé lộ thiết kế mới của Veloster