Honda CB150F

Bắt gặp Honda Motor 150 phân khối hoàn toàn mới trên phố
Honda CB150F: Phiên bản đời thực của 150SS Racer concept?