Ducati Monster 821 2015
Ducati Monster 821 2015

2015-Sport Touring-Xe đã dùng
310.000.000 VND
Ducati Monster 821 màu đỏ đk 2016 chạy 1900 km mới 99%
Ducati Monster 821 màu đỏ đk 2016 chạy 1900 km mới 99%
Hữu Văn
2016-Naked-Xe đã dùng
345.000.000 VND

Ducati Monster 821: Bài viết và hỏi đáp liên quan

Ducati Monster 821: ‘Đã’ nhưng chưa đủ
Ducati Monster 821, giá khoảng 11.000 USD
Chia sẻ
phone