Ducati Monster 821

Ducati Monster 821 2018 khỏe khoắn, nam tính hơn
Ducati Monster 821: ‘Đã’ nhưng chưa đủ
Ducati Monster 821, giá khoảng 11.000 USD