Yamaha R15 v2 2016
67 triệu đồng
2016 | Sport | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Yamaha FZS 150 2016
65 triệu đồng
2016 | Sport | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Yamaha R15 2016
35 triệu đồng
2016 | Sport | Xăng | |
Tây Ninh
Yamaha R1 2015
506 triệu đồng
2015 | Sport | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Yamaha FZS 2014
49 triệu 800 nghìn đồng
2014 | Naked | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Yamaha R1 HCNQ 2008
275 triệu đồng
2008 | Naked | Xăng | |
Cần Thơ
Yamaha R1 1000cc 2009 Tem Hải Quan
286 triệu đồng
2009 | Super Sport | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Yamaha FZ-S 2013
78 triệu đồng
2013 | Naked | Xăng | |
Hà Nội
Yamaha R15 2014
61 triệu đồng
2014 | Sport | Xăng | |
Bến Tre
Yamaha R25 2015
129 triệu đồng
2015 | Sport | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Yamaha R15 2014
68 triệu đồng
2014 | Sport | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Yamaha Vmax 1200 cc 2001
108 triệu đồng
2001 | Naked | Xăng | |
Hà Nội
Yamaha FZ150i 2015
60 triệu đồng
2015 | Naked | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Yamaha FZ150i 2014
61 triệu đồng
2014 | Naked | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Yamaha FZ S Ver.2.0 2015
75 triệu đồng
2015 | Naked | Xăng | |
Hà Nội
Yahama  R15 2015
102 triệu đồng
2015 | Sport | Xăng | |
Hà Nội