Yamaha R15 v2 2016
67 triệu đồng
2016 | Sport | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Yamaha R15 2016
35 triệu đồng
2016 | Sport | Xăng | |
Tây Ninh
Yamaha R15 2014
61 triệu đồng
2014 | Sport | Xăng | |
Bến Tre
Yamaha R15 2014
68 triệu đồng
2014 | Sport | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Yahama  R15 2015
102 triệu đồng
2015 | Sport | Xăng | |
Hà Nội
Yahama YZF R15 2015
105 triệu đồng
2015 | Sport | Xăng | |
Hà Nội
Yamaha YZF - R15 2014
108 triệu đồng
2014 | Cruiser | Xăng | |
Hà Nội
Yamaha R15 2013
118 triệu đồng
2013 | Sport | Xăng | |
Hà Nội