Yamaha FZ150i 2015
60 triệu đồng
2015 | Naked | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Yamaha FZ150i 2014
61 triệu đồng
2014 | Naked | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh