Yamaha FZS 150 2016
65 triệu đồng
2016 | Sport | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Yamaha FZS 2014
49 triệu 800 nghìn đồng
2014 | Naked | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Yamaha FZ-S 2013
78 triệu đồng
2013 | Naked | Xăng | |
Hà Nội
Yamaha FZ S Ver.2.0 2015
75 triệu đồng
2015 | Naked | Xăng | |
Hà Nội
Yamaha FZ-S 2013
78 triệu đồng
2013 | Naked | Xăng | |
Hà Nội