KTM RC 390 ABS
185 triệu 900 nghìn đồng
2015 | Sport | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
KTM 1190 ADVENTURE 2015
633 triệu 600 nghìn đồng
2015 | Touring | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
KTM 200 Duke ABS 2015
139 triệu 700 nghìn đồng
2015 | Naked | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
KTM Duke  390  ABS  2014
170 triệu đồng
2014 | Naked | Xăng | |
Hà Nội
KTM 200 DUKE 2013
110 triệu đồng
2013 | Naked | Xăng | |
Hà Nội
KTM Duke 390 2014
135 triệu đồng
2014 | Naked | Xăng | |
Hà Nội
KTM 390 DuKE ABS 2015
183 triệu 700 nghìn đồng
2015 | Naked | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh