Kawasaki Z1000 2015
473 triệu đồng
2015 | Sport | Xăng | |
Hà Nội
Kawasaki Z1000 2014
464 triệu 200 nghìn đồng
2014 | Sport | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Kawasaki Z1000 ABS 2016 Châu Âu HQCN
350 triệu đồng
2016 | Naked | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Kawasaki Z1000 2014
290 triệu đồng
2014 | Sport | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Kawasaki Z1000 2013
290 triệu đồng
2013 | Naked | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Kawasaki Z1000 ABS 2016
390 triệu đồng
2016 | Naked | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Kawasaki Z1000 ABS 2015
390 triệu đồng
2015 | Naked | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Kawasaki Z1000 2015 (bản châu Âu)
440 triệu đồng
2015 | Sport | Xăng | |
Hà Nội