HonDa Shadow 750 2009 Nhập Khẩu
70 triệu đồng
2009 | | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Honda Shadow Phantom 2015
345 triệu đồng
2015 | Naked | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Honda Shadow Phantom 750 2011
275 triệu đồng
2011 | Cruiser | Xăng | |
Đà Nẵng
Honda Shadow Phantom 2011
305 triệu đồng
2011 | Cruiser | Xăng | |
Hà Nội
Honda Shadow Phantom 2011
310 triệu đồng
2011 | Cruiser | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Honda Shadow 2015
400 triệu đồng
2015 | Naked | Xăng | |
Cần Thơ
Honda Shadow Phantom 2015
411 triệu 400 nghìn đồng
2015 | Cruiser | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh