Honda CBR150R 2011
55 triệu đồng
2011 | Sport | Xăng | |
Bình Dương
Honda CBR 150R 2011
55 triệu đồng
2011 | Sport | Xăng + Điện | |
Tp. Hồ Chí Minh
Honda CBR150R 2014
81 triệu đồng
2014 | Sport | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Honda CBR150R 2014
105 triệu đồng
2014 | Sport | Xăng | |
Hà Nội
Honda CBR 150R 2013
80 triệu đồng
2013 | Motocross | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Honda CBR150 ODO 2700km
75 triệu đồng
2012 | Sport | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Honda CB150R 2016
106 triệu đồng
2016 | Sport | Xăng | |
Hà Nội
Honda CBR 150R 2015
108 triệu đồng
2015 | Super Sport | Xăng | |
Hà Nội
Honda CBR150 2013
Gọi để biết giá
2012 | Super Sport | Xăng | |
Hà Nội
Honda CBR 150R 2013
109 triệu đồng
2013 | Sport | Xăng | |
Hà Nội