Honda CBR1000RR 2007
145 triệu đồng
2007 | Sport | Xăng | |
Đồng Nai
Honda CBR1000RR 2008
280 triệu đồng
2008 | Super Sport | Xăng | |
Đà Nẵng
Honda CBR 1000RR 2010
295 triệu đồng
2010 | Sport | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Honda CBR1000RR 2008
231 triệu đồng
2012 | Super Sport | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Honda CBR 1000 RR 2012
429 triệu đồng
2012 | Super Sport | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh