Honda CB400 SUPPERFOUR 2017-2018 Nhập mới
55 triệu đồng
2018 | | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Honda CB400 Revo 2013
295 triệu đồng
2013 | Naked | Xăng | |
Hà Nội
Honda CB400 Super Bol d'or 2016
345 triệu 400 nghìn đồng
2016 | Naked | Xăng | |
Hà Nội
Honda CB400 2008
253 triệu đồng
2008 | Naked | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh