Honda CB1100 2011
165 triệu đồng
2011 | Naked | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Honda CB1100 2015
495 triệu đồng
2015 | Sport | Xăng | |
Hà Nội
Honda CB1100 ABS 2013
539 triệu đồng
2013 | Standard | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Honda CB1100 EX ABS 2015
451 triệu đồng
2015 | Sport | Xăng | |
Hà Nội