Ducati Monster 795 2012

Giá bán: 170.000.000 VND
2012 | 6 số | Đã dùng
Liên hệ: 0915678563
 

Ducati Monster 795 2012

Giá bán: 319.200.000 VND
2012 | 6 số | Đã dùng
Liên hệ: 0933567977
 

Ducati Monster 795 2013

Giá bán: 300.960.000 VND
2013 | 6 số | Đã dùng
Liên hệ: 0969.939.989
 

Ducati Monster 795 ABS 2013

Giá bán: 379.000.000 VND
2013 | 6 số | Xe mới
Liên hệ: 0946.795.899 - Ms Hồng
 

Ducati Monster 795 2013

Giá bán: 340.000.000 VND
2013 | 6 số | Xe mới
Liên hệ: 0946.795.899 - Ms Hồng
 

Ducati Monster 795 ABS 2013

Giá bán: 379.000.000 VND
2013 | 6 số | Xe mới
Liên hệ: 0946.795.899 - Ms Hồng
 
Chia sẻ
phone