Ducati Monster 795 2012
170 triệu đồng
2012 | Naked | Xăng | |
Hà Nội
Ducati Monster 795 2012
308 triệu đồng
2012 | Naked | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Ducati Monster 795 2013
290 triệu 400 nghìn đồng
2013 | Naked | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Ducati Monster 795 ABS 2013
379 triệu đồng
2013 | Naked | Xăng | |
Hà Nội
Ducati Monster 795 2013
340 triệu đồng
2013 | Naked | Xăng | |
Hà Nội
Ducati Monster 795 ABS 2013
379 triệu đồng
2013 | Naked | Xăng | |
Hà Nội