Xtasy 3H-CHEETAH 2013
83 triệu 100 nghìn đồng
2013 | MTB | Carbon | |
Hà Nội
Xtasy 3H-PANDA 2013
20 triệu 800 nghìn đồng
2013 | MTB | Carbon | |
Hà Nội
Xtasy 3H-CONDOR 2.0 27SP 2013
34 triệu 900 nghìn đồng
2013 | MTB | Carbon | |
Hà Nội
Xtasy 3H-DOLPHIN 2013
42 triệu 600 nghìn đồng
2013 | MTB | Carbon | |
Hà Nội
Xtasy 3H-MAMMOTH 2.0 2013
55 triệu 700 nghìn đồng
2013 | MTB | Carbon | |
Hà Nội
Xtasy 3H-L8090 2013
6 triệu 400 nghìn đồng
2013 | Folding | Steel | |
Hà Nội