GT Karakoran Sport 29 2013
12 triệu 999 nghìn đồng
2013 | Road | Carbon | 16 inch |
Hà Nội