Format Ozyptila 99 2013
29 triệu 800 nghìn đồng
2013 | MTB | Titan | |
Hà Nội
Format Zora 66 2013
13 triệu 400 nghìn đồng
2013 | MTB | Titan | |
Hà Nội
Format Bianor TCS PRO 2014
54 triệu đồng
2014 | MTB | Carbon | 16 inch |
Hà Nội
Format Bianor Con80 2014
27 triệu 600 nghìn đồng
2014 | MTB | Carbon | 15 inch |
Hà Nội
Format Bianor  2014
51 triệu đồng
2014 | MTB | Carbon | 15 inch |
Hà Nội
Format Zora 99 2013
15 triệu 680 nghìn đồng
2013 | MTB | Aluminum | |
Hà Nội
Format Ozyptila 33 2013
16 triệu 500 nghìn đồng
2013 | MTB | Titan | |
Hà Nội
Format Ozyptila 88 2013
30 triệu 800 nghìn đồng
2013 | MTB | Aluminum | |
Hà Nội