Format Zora 66 2013
13 triệu 400 nghìn đồng
2013 | MTB | Titan | |
Hà Nội
Format Zora 99 2013
15 triệu 680 nghìn đồng
2013 | MTB | Aluminum | |
Hà Nội