Cronus Dynamic 2.0 Pro  2013
23 triệu 500 nghìn đồng
2013 | Road | Carbon | 16 inch |
Hà Nội
Cronus Dynamic 1.0 Pro  2013
23 triệu 280 nghìn đồng
2013 | Road | Carbon | 16 inch |
Hà Nội
Cronus Blegium 330D 2013
12 triệu 420 nghìn đồng
2013 | Road | Carbon | 16 inch |
Hà Nội
Cronus Blegium 320D 2013
10 triệu 800 nghìn đồng
2013 | Road | Carbon | 16 inch |
Hà Nội
Cronus Belgium 330D 2013
12 triệu 600 nghìn đồng
2013 | Road | Carbon | 16 inch |
Hà Nội
Cronus Rover 4.0 2013
15 triệu 300 nghìn đồng
2013 | Road | Carbon | 16 inch |
Hà Nội
Cronus Blegium 330D 2013
12 triệu 600 nghìn đồng
2013 | Road | Carbon | 16 inch |
Hà Nội