Cronus Dynamic 2.0 Pro  2013
23 triệu 500 nghìn đồng
2013 | Road | Carbon | 16 inch |
Hà Nội
Cronus Dynamic 1.0 Pro  2013
23 triệu 280 nghìn đồng
2013 | Road | Carbon | 16 inch |
Hà Nội