Peugeot LC 21 2017
16 triệu 200 nghìn đồng
2017 | | Steel | 17 inch |
Hà Nội
Peugeot CR 01
66 triệu 500 nghìn đồng
2016 | Road | Aluminum | 17 inch |
Hà Nội
Bianchi Camaleonte Sport2
19 triệu 500 nghìn đồng
2017 | Touring | Aluminum | 17 inch |
Hà Nội
Bianchi Kuma 27.0
25 triệu 100 nghìn đồng
2017 | MTB | Aluminum | 15.5 inch |
Hà Nội
Peugeot T01-N8 belt
44 triệu đồng
2017 | City | Aluminum | 15.5 inch |
Hà Nội
Cannondale Synapse Ultegra Carbon 2017
45 triệu đồng
2017 | | Carbon | 20.5 inch |
Tp. Hồ Chí Minh
Road Pinarello Italy Full Carbon 2012
35 triệu đồng
2012 | Road | Carbon | 17.5 inch |
Hà Nội
Trek 7.4FX model 2014-2015
9 triệu 300 nghìn đồng
2015 | Touring | Aluminum | 20 inch |
Hà Nội
V KET R870T 2017
123 triệu đồng
2017 | Road | Titan | 16 inch |
Hà Nội
V KET M865 Titanium 2017
96 triệu đồng
2017 | Road | Titan | 16 inch |
Hà Nội
Vicnie V26CR4 2015
18 triệu 315 nghìn đồng
2015 | Road | Aluminum | 18 inch |
Hà Nội
V KET M900C 2015
39 triệu 900 nghìn đồng
2015 | Road | Carbon | 18 inch |
Hà Nội
Vicnie VCT970 2015
103 triệu 500 nghìn đồng
2015 | Road | Titan | 18 inch |
Hà Nội
Bianchi Intenso Tiagra 2015
45 triệu đồng
2015 | Road | Carbon | 19.5 inch |
Hà Nội
Bridgestone MGOE 2014
21 triệu 950 nghìn đồng
2014 | Road | Aluminum | 15.5 inch |
Hà Nội
Bridgestone RDX 2014
22 triệu 800 nghìn đồng
2014 | Road | Aluminum | 15.5 inch |
Hà Nội