Giant TCR 2013
34 triệu 500 nghìn đồng
2013 | Road | Aluminum | |
Hà Nội
Giant TCR Granturismo
58 triệu 500 nghìn đồng
2013 | Road | Titan | |
Hà Nội
Giant TCR Advance SE 2012
42 triệu 850 nghìn đồng
2012 | Road | Aluminum | |
Hà Nội