UAZ Patriot
115 triệu đồng
2004 | SUV | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh