Giá bán: 750 Tr
2008 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 0944.88.99.55 - Mr. Long
0912.66.9955 - Mr Tuấn
 
Giá bán: 950 Tr
2011 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 0944.88.99.55 - Mr. Long
0912.66.9955 - Mr Tuấn
 
Giá bán: 1.100 Tr
2013 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 090.625.2256 - Ms Thanh
 
Giá bán: 2.493 Tr
2014 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0943.35.8282 - Mr. Khang
 
Giá bán: 1.840 Tr
2015 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 09.724.66666 - Mr Việt
 
Giá bán: 465 Tr
2010 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 0913.222.686 - Mr Nam
0946.26.29.26 - Mr Minh Call Viber
 
Giá bán: 1.535 Tr
2011 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 091.324.8899 - Mr Thành
 
Giá bán: 995 Tr
2010 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 0989.33.6969 - Mr. Tiến Anh
0982.277.669 - Mr Huy Ánh
 
Giá bán: 2.418 Tr
2014 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0903.49.49.69 - Mr Tuấn
 
Giá bán: 1.810 Tr
2015 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 091.282.9498, 0969699797 - Mr Thành
 
Giá bán: 1.050 Tr
2009 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 0913.291.768 - Mr. Đạt
 
Giá bán: 490 Tr
2008 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 0983.555.688 - Mr Dũng
 
Giá bán: 2.493 Tr
2014 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0943.35.8282 - Mr. Khang
 
Giá bán: 1.025 Tr
2014 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 091.357.8693 - Mr Bảy
 
Giá bán: 495 Tr
2006 | Số Tay | Đã dùng
Liên hệ: 0913.291.768 - Mr. Đạt