Toyota Zace MPV 2002
225 triệu đồng
2002 | MPV | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Toyota Zace 2004
309 triệu đồng
2004 | SUV | Xăng | |
Quảng Trị
Toyota Zace 2005
405 triệu đồng
2005 | Crossover | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Toyota Zace GL 2005
415 triệu đồng
2005 | SUV | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Toyota Zace Surf 2008
440 triệu đồng
2008 | Crossover | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Toyota zace surf 2005
450 triệu đồng
2005 | SUV | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Toyota Zace 2003, màu xanh vỏ dưa
295 triệu đồng
2003 | SUV | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh