Yaris 1.3AT 2009
385 triệu đồng
2009 | Hatchback | Xăng | |
Hà Nội
Toyota Yaris 1.3G 2015
575 triệu đồng
2015 | Hatchback | Xăng | |
Hà Nội
Toyota Yaris Hatchback 1.5AT 2014
595 triệu đồng
2014 | Hatchback | Xăng | |
Hà Nội
Toyota Yaris G Hatchback 2014
585 triệu đồng
2014 | Hatchback | Xăng | |
Hà Nội
Toyota Yaris Hatchback 1.3G 2015
595 triệu đồng
2015 | Hatchback | Xăng | |
Hà Nội
Toyota Yaris 1.5E 2017
592 triệu đồng
2017 | Hatchback | Xăng | |
Thanh Hóa
Toyota Yaris 1.5G 2017
622 triệu đồng
2017 | Hatchback | Xăng | |
Thanh Hóa
Toyota Yaris G 2016
645 triệu đồng
2016 | Hatchback | Xăng | |
Hà Nội
Toyota Yaris E CVT 2017
592 triệu đồng
2017 | Hatchback | Xăng | |
Hà Nội
Toyota Yaris G CVT 2017
642 triệu đồng
2017 | Hatchback | Xăng | |
Hà Nội
Toyota Yaris E 2018
592 triệu đồng
2018 | Hatchback | Xăng | |
Hà Nội
Toyota Yaris G 2018
642 triệu đồng
2018 | Hatchback | Xăng | |
Hà Nội
Toyota Yaris E CVT 2017
570 triệu đồng
2017 | Hatchback | Xăng | |
Hải Phòng
Toyota Yaris G CVT 2017
642 triệu đồng
2017 | Hatchback | Xăng | |
Hải Phòng
Toyota Yaris G 2018
642 triệu đồng
2018 | Hatchback | Xăng | |
Hà Nội
Toyota Yaris 1.5E 2018
592 triệu đồng
2018 | Hatchback | Xăng | |
Hà Nội