Toyota RAV4 Limited 2017 nhập Mỹ
2 tỷ 266 triệu đồng
2017 | Crossover | Xăng | |
Hà Nội
Toyota RAV4 XLE AWD 2013
1 tỷ 914 triệu đồng
2013 | SUV | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Toyota RAV4 AWD 2008
800 triệu đồng
2008 | Crossover | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Toyota RAV4 2007
495 triệu đồng
2007 | SUV | Xăng | |
Hà Nội
Toyota RAV4 XLE AWD 2014
1 tỷ 980 triệu đồng
2014 | SUV | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh