Toyota Hiace 2003
215 triệu đồng
2003 | Van | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Toyota Hiace 2009 số sàn máy dầu
499 triệu đồng
2009 | MPV | Dầu | |
Đồng Nai