Giá bán: 850 Tr
2010 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 0983.579.127 - Mr Quý
0973.77.44.68
 
Giá bán: 1.852 Tr
2015 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0904.50.7777 - Mr Tuấn
 
Giá bán: 785 Tr
2010 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 0983.579.127 - Mr Quý
0973.77.44.68
 
Giá bán: 9.000 Tr
2012 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 0913.204.970 - Mr Lê
093.682.6363
 
Giá bán: 1.930 Tr
2015 | Số tự động | Xe mới
Liên hệ: 0913.319.819 - Mr Chiến
 
Giá bán: 1.010 Tr
2009 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 0946.2222.68 - Mr Hùng
 
Giá bán: 850 Tr
2010 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 0973.668.999 - Mr. Trường
 
Giá bán: 1.953 Tr
2015 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 0903.49.49.69 - Mr Tuấn
 
Giá bán: 1.070 Tr
2009 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 0913.222.686 - Mr Nam
0946.26.29.26 - Mr Minh Call Viber
 
Giá bán: 740 Tr
2008 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 0906.10.57.57 - Ms Phương
 
Giá bán: 760 Tr
2009 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 0913.204.970 - Mr Lê
093.682.6363
 
Giá bán: 540 Tr
2011 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 0906 696 323 - Ms Phương
 
Giá bán: 1.050 Tr
2009 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 0913.291.768 - Mr. Đạt
 
Giá bán: 865 Tr
2010 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 0983.579.127 - Mr Quý
0973.77.44.68
 
Giá bán: 1.010 Tr
2014 | Số tự động | Đã dùng
Liên hệ: 090.571.6686 - Mr Tâm
0984.378.323 - Mr Phúc