Roll Royce Ghost 2015
33 tỷ đồng
2015 | Sedan | Xăng | |
Hà Nội
Rolls Royce Ghost 2010 ĐK 2011
11 tỷ 500 triệu đồng
2010 | Sedan | Xăng | |
Hà Nội