Nissan Teana SL 2017
1 tỷ 490 triệu đồng
2017 | Sedan | Xăng | |
Hà Nội
Nissan Teana 2.5 SL 2018
1 tỷ 195 triệu đồng
2018 | Sedan | Xăng | |
Hà Nội
Nissan Teana 2.5 SL 2018
1 tỷ 195 triệu đồng
2018 | Sedan | Xăng | |
Hà Nội
Nissan Teana 2010
570 triệu đồng
2010 | Sedan | Xăng | |
Hà Nội
Nissan Teana 2.5 SL 2016
1 tỷ 490 triệu đồng
2016 | Sedan | Xăng | |
Hà Nội
Nissan Teana 2.5 SL 2018
1 tỷ 195 triệu đồng
2018 | Sedan | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Nissan Teana 2.5 SL 2018
1 tỷ 195 triệu đồng
2018 | Sedan | Xăng | |
Hà Nội
Nissan Teana 200XL nhập nhật đời 2010
660 triệu đồng
2010 | Sedan | Xăng | |
Bà Rịa-Vũng Tàu
Nissan Teana sx 2011, đăng ký 2012
765 triệu đồng
2011 | Sedan | Xăng | |
Hà Nội
Nissan Teana 2.0 2010
750 triệu đồng
2010 | Sedan | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Nissan Teana 2011
765 triệu đồng
2011 | Sedan | Xăng | |
Hà Nội