Nissan Murano Platinum	2016
2 tỷ 699 triệu đồng
2016 | Crossover | Xăng | |
Hà Nội