Nissan Juke 2018
1 tỷ 60 triệu đồng
2018 | SUV | Xăng | |
Hà Nội
Nissan Juke 1.6L AT 2017
1 tỷ 60 triệu đồng
2017 | Crossover | Xăng | |
Hà Nội
Nissan Juke 2017
1 tỷ 60 triệu đồng
2017 | Crossover | Xăng | |
Hà Nội