Mercedes Benz S350 2008
1 triệu 200 nghìn đồng
2008 | Sedan | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Mercedes Benz S350 2004
810 triệu đồng
2004 | Sedan | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Mercedes Benz S class S350 2008
1 tỷ 936 triệu đồng
2008 | Sedan | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh