Mazda CX 5 2.5 2WD 2017
820 triệu đồng
2017 | Crossover | Xăng | |
Hà Nội
Mazda CX-5 2.5 2WD 2018
999 triệu đồng
2018 | Crossover | Xăng | |
Hà Nội
Mazda CX-5 2.5 AWD 2018
999 triệu đồng
2018 | Crossover | Xăng | |
Đà Nẵng
Mazda CX-5 2.5AT AWD 2017
899 triệu đồng
2017 | Crossover | Xăng | |
Đà Nẵng
Mazda CX-5 2.0 2WD 2018
899 triệu đồng
2018 | Sedan | Xăng | |
Đà Nẵng
Mazda CX-5 2.0AT 2017
799 triệu đồng
2017 | SUV | Xăng | |
Đà Nẵng
Mazda CX-5 2.5AT 2WD 2017
849 triệu đồng
2017 | SUV | Xăng | |
Đà Nẵng
Mazda CX-5 2.5 2WD 2018
999 triệu đồng
2018 | Crossover | Xăng | |
Đà Nẵng
Mazda CX-5 2.0 2017
855 triệu đồng
2017 | SUV | Xăng | |
Hà Nội
MAZDA CX5 2.0 2WD, Số Tự Động 2013.
855 triệu đồng
2013 | SUV | Xăng | |
Đà Nẵng
Mazda CX5 2.0 2014
850 triệu đồng
2014 | SUV | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Mazda CX-5 2WD 2013
920 triệu đồng
2013 | SUV | Xăng | |
Hà Nội
Mazda CX-5 2.5L AWD 2018
879 triệu đồng
2018 | Crossover | Xăng | |
Lạng Sơn
Mazda CX-5 2.5L All New 2018
999 triệu đồng
2018 | Crossover | Xăng | |
Đồng Nai
Mazda CX-5 2.5AT 2016
890 triệu đồng
2016 | SUV | Xăng | |
Hà Nội
Mazda New CX5 2.5L AWD 2018
1 tỷ 19 triệu đồng
2018 | Crossover | Xăng | |
Lạng Sơn