Mazda 3  2015
590 triệu đồng
2015 | Sedan | Xăng | |
Hà Nội
Mazda 3 1.5L  2017
680 triệu đồng
2017 | Sedan | Xăng | |
Hà Nội
Mazda 3 2.0L 2017
750 triệu đồng
2017 | Sedan | Xăng | |
Hà Nội
Mazda 3 AT 2013
514 triệu đồng
2013 | Hatchback | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Mazda 3 2009 Số tự động
468 triệu đồng
2009 | Sedan | Xăng | |
Thanh Hóa
Mazda 3 1.6AT, Hatchback 2010
558 triệu đồng
2010 | Hatchback | Xăng | |
Hà Nội
Mazda 3s 2014
665 triệu đồng
2014 | Van | Xăng | |
Thừa Thiên Huế
Mazda 3 2010
585 triệu đồng
2010 | Sedan | Xăng | |
Hà Nội
Mazda 3 2010
630 triệu đồng
2010 | Hatchback | Xăng | |
Hà Nội
Mazda 3 2010
630 triệu đồng
2010 | Hatchback | Xăng | |
Hà Nội
Mazda 3 2010
610 triệu đồng
2010 | Hatchback | Xăng | |
Hải Phòng
Mazda 3 2011 nhập Nhật
620 triệu đồng
2011 | Sedan | Xăng | |
Hà Nội
Mazda 3 S 1.6 AT 2013
489 triệu đồng
2013 | Sedan | Xăng | |
Hà Nội
Mazda 3 Sedan 2.0AT 2018
750 triệu đồng
2018 | Sedan | Xăng | |
Lạng Sơn
Mazda 3 Sedan 1.5L 2018
659 triệu đồng
2018 | Sedan | Xăng | |
Đồng Nai
Mazda 3 1.5 2017
635 triệu đồng
2017 | Sedan | Xăng | |
Hà Nội