Lexus RX200T Màu Trắng
3 tỷ 60 triệu đồng
2017 | SUV | Xăng | |
Hà Nội
Lexus RX350 2017
3 tỷ 810 triệu đồng
2017 | Crossover | Xăng | |
Hà Nội
Lexus RX350L 2018
4 tỷ 880 triệu 500 nghìn đồng
2018 | SUV | Xăng | |
Hà Nội
Lexus RX350 2016 màu trắng chính hãng
3 tỷ 640 triệu đồng
2016 | SUV | Xăng | |
Hà Nội
Lexus RX350 2008
920 triệu đồng
2008 | SUV | Xăng | |
Hà Nội
Lexus LS 460 2008
1 tỷ 280 triệu đồng
2008 | Sedan | Xăng | |
Hà Nội
Lexus LX 570 2013
4 tỷ 720 triệu đồng
2013 | SUV | Xăng | |
Hà Nội
Lexus IS250C 2010 - Đăng ký 2011
1 tỷ 480 triệu đồng
2010 | Convertibles | Xăng | |
Hà Nội
Lexus IS 250C 2009
1 tỷ 280 triệu đồng
2009 | Convertibles | Xăng | |
Hà Nội
Lexus GX 460 2017
4 tỷ 680 triệu đồng
2017 | SUV | Xăng | |
Hà Nội
Lexus LX 570 2013
4 tỷ 720 triệu đồng
2013 | SUV | Xăng | |
Hà Nội
Lexus LS 460L 2008
1 tỷ 180 triệu đồng
2008 | Sedan | Xăng | |
Hà Nội
Lexus RX200t 2016 đen nâu
3 tỷ 80 triệu đồng
2016 | SUV | Xăng | |
Hà Nội
Lexus LX 570 Super Sport 2018
9 tỷ 350 triệu đồng
2018 | SUV | Xăng | |
Hà Nội
Lexus RX 350 2017
4 tỷ 250 triệu đồng
2017 | Crossover | Xăng | |
Hà Nội
Lexus LX570 Model 2013 ĐK 2014
4 tỷ 400 triệu đồng
2012 | SUV | Xăng | |
Hà Nội